31
July
revit arch vb
REVIT ARCHITECTURAL COURSE – BASIC LEVEL – OPEN IN 7 – 2020
12:00 am - 12:00 am

REVIT ARCHITECTURAL COURSE – BASIC LEVEL ( USING METHOD AUTO DESIGN 3D MODEL WITH  VIETBIMARC ADDIN) I. SUBJECTS TO PARTICIPATE . – Architects, engineers...

31
July
revit structure vb
REVIT STRUCTURE COURSE FOR BASIC LEVEL IN JULY 2020
12:00 am - 12:00 am

REVIT STRUCTURE COURSE FOR BASIC LEVEL IN JULY 2020 COURSE INFORMATION: * Class time: 12 classes (36 periods) * Tuition fee for the whole...

19
April
BangMau
Khai giảng khóa học Họa Viên BIM (BIM Modeller)
12:00 am - 12:00 am
Quận 10, Tp.HCM

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC HỌA VIÊN BIM VÀO THÁNG 4 – 2019 Điều kiện tham gia khóa học: –    Sinh viên đang học và...

30
March
presentation-2
Khai giảng khóa học Revit Kiến Trúc Tháng 3 – 2019
7:00 am - 6:00 am
Quận 10, Tp. HCM

Khóa học Revit Kiến Trúc cơ bản dành cho các sinh viên kiến trúc, kiến trúc sư, họa viên kiến trúc.

25
March
bg_register_now
Khai giảng khóa học Revit MEPF cơ bản vào tháng 3 – 2019
8:00 am - 5:00 pm
Quận 10, Tp. HCM

Khóa học Revit cơ điện nước cơ bản dành cho các sinh viên kỹ sư, sinh viên, họa viên mep

20
March
event-7
Khai giảng khóa học Revit Kết Cấu Tháng 3 – 2019
8:00 am - 5:00 pm
Quận 10, Tp. HCM

Khóa học Revit Kết Cấu cơ bản dành cho các sinh viên kỹ sư, sinh viên, họa viên kết cấu