facebook_logos_PNG19762

FACEBOOK FAN PAGE

View More
Youtubelogovb

YOUTUBE CHANNEL

View More
DIENTOANBK

ĐIỆN TOÁN BÁCH KHOA

View More

Popular Courses - Khóa Học Phổ Biến

Register now to join the training centerand received a certificate of training by Ho Chi Minh City University of Technology

REGISTER NOW

Switch Language

Register for Revit Study at the Center. Please fill out your information in the form, the consultant will contact you.


Please prove you are human by selecting the House.

Events - Sự Kiện

Upcoming Education Events to feed your brain - Sự kiện đào tạo sắp tới

Latest News - Tin mới nhất

BIM news all over the world. - Tin tức BIM trên toàn thế giới.

What People Say about BIM - Mọi người nói gì về BIM

Benefits - Strengths - Weaknesses of BIM. - Lợi ích - Điểm mạnh - Điểm yếu của BIM

Autodesk-logo-1

Autodesk

Software Supply

The move from 2D drawings to 3D models is well underway and gaining steam in the architectural, engineering, and construction industries, thanks to tangible bottom-line returns from streamlined workflows.

BIM-1 PIC

Weakness of BIM

BIM

“ Điểm yếu của BIM là chi phí đầu tư cho BIM ban đầu và dài hạn là khá lớn, việc đào tạo và phát triển nhân lực cần chú trọng thường xuyên”

BIM-Coordination-300×230

BIM Coordination

Art director

“ BIM giúp kiểm tra và hạn chế các sai sót thiết kế, va chạm xung đột giữa các hệ thống và lĩnh vực khác nhau nhằm đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. ”

The-top-10-benefits-of-using-BIM

BIM Quantity Take-off

BIM Quantity Take-off

“ BIM giúp thống kê khối  lượng kiến trúc, kết cấu, MEPF chính xác và nhanh chóng hơn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, đẩy nhanh tốc độ làm khối lượng dự toán. ”

Subscribe now and receive weekly newsletter with educational materials, new courses, interesting posts, popular books and much more! - Theo dõi ngay bây giờ và nhận bản tin hàng tuần với các tài liệu giáo dục, các khóa học mới, bài viết thú vị, sách phổ biến và nhiều hơn nữa!