BIM-Coordination-300×230

BIM Coordination

Art director

“ BIM giúp kiểm tra và hạn chế các sai sót thiết kế, va chạm xung đột giữa các hệ thống và lĩnh vực khác nhau nhằm đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. ”